היה זה צל תנועתה המתגלגל של המלחית האשלגנית

הדו-מינית, בת למשפחת הסלקיים.

גדלה במעזבות,

מתעתעת,

נקלעת לשדה להרף עין עת תחצה את הכביש

מצד הדרך אל צד הדרך.

בד בבד מתגלה ונעלמת

מסתובבת ומתגלגלת

המלחית

צמח גלגל.

דומות הן אך שונות.

לשתיהן עלים פשוטים אך שפתם שונה.

שפת עליה של המלחית האשלגנית תמימה

וגדילתם משורגת.

שפת עליה של עכובית הגלגל אינה תמימה.

שפתם משוננת.

העלעלים מתנתקים

ונושרים

איברים איברים

נפרדים זה מזה

העלים

ונושרים.

הם דמויי לב

ריאה

כליה

לב הפוך

וגזורים כעין כף היד.