Preface

 Focal points in the midst of the cross-section, placed at the heart of the narrow and long land, actively tie together the geology with the life above it.

בפרויקט זה אני מסמנת  חתך מבט – קו רוחב מהים התיכון מזרחה. הוא הפוך למבנה הפיסי והתפיסתי-חווייתי של המרחב.

זו ארץ צרה וארוכה וכך גם תבניות הנוף שלה. מבנה גיאומורפולוגי זה מגיב לקו החוף המערבי והאוריינטציה האורכית היא בכיוון צפון-דרום .

לכן קו הרוחב אות ו אני מסמנת  הוא קו ‘כנגד’. ככזה הוא מאפשר לבחון אחרת את המרחב, ולאתר  בו לכל אורכו –

נקודות קריאה גיאופוליטית רוחבית של הארץ  המאתרות את הזיקות  בין הגיאולוגיה,  החיים בה ומעליה.

האתרים המרכיבים את  הקו רוחב הופכים לנשאי עבודתי

 

Porifera- pdf