מה פירוש לדעת מקום?

ידיעת מקום כרוכה קרוב לוודאי פחות בצבירת ידע עליו, בציוניו ההיסטוריים או בקביעת מיקומו המדויק, ויותר בהכרה בכוחו כאתר עכשווי של ייצור ידע.

פרויקט זה, בחושפו את המכלול המורכב של הגיאוגרפיות, הגיאולוגיות, המיקומים, התוויות הפוליטיות, הזהויות והמרחבים של ג’סר א-זרקא, עושה זאת דרך הבנתם כדפוסים מגוונים וחופפים; לא כמקום בעל שם, אלא כתהליך מתמשך של ידיעתו.

בקריאה של רלי דה פריס של אתר זה אנו מזהים היסטוריות אזוריות רבות-שנים של אנשים בתנועה שדוחקים הצידה תווית וזהות לאומית. אנו מוצאים בקריאה זו חתכי רוחב של מבנים ורבדים גיאולוגיים שמחברים את האזור להיסטוריות אחרות – כאלה שלא נותנות עצמן לשמש בסיפורי הגבורה של המודרניות. נוכל לראות בה מצבים הפכפכים טבעיים שמאתגרים לדחפים המנומקים של המדינה הציונית, ודביקותה הכפייתית לביית ולהכפיף כל פינה בטריטוריה שלה. נמצא בה מים מבעבעים, ביצות וימים לכודים תחת ימים אחרים שעולים כמעיינות רפאים. הסיפור בה כה מורכב עד שהופך למעין צורת קריאה שמנכיחה את כושרנו לדור בחללים אחרים – שרק נדמים מובנים, שקופים וידועים.

ידיעת מקום אינה לפיכך היכולת לעשותו מוכר אלא דווקא היכולת לעשותו זר. היכולת לאפשר לו לייצר ידע לכשעצמו יותר מאשר לכפות ידע עליו, להכביד עליו את היותו הוכחה לאיזו תפיסה שלא תהיה לנו של העולם. ‘ידע-מקום’ זה הוא אתר לקרבות רבים כנגד משטרי ההיגיון והידע שתמיד להוטים למקם, לציין ולהגדיר כך שיוכל המקום להיות מגויס לסיפר המוכר, אפילו אם רק כהקשר של הסיפר הזה. ‘ידע-מקום’ הוא גם אתר של קרבות פוליטיים והכרה שאין מקום שיושביו לבדם; ושלכל המקומות הדים ועקבות ומאבקי-נפש – השרידים של אוכלוסיות קודמות ובו-זמניות.

לדעת מקום היא לכן למקם עצמך בהווה ביחס להשפעות שהוא מייצר, ולהבין שזהו האתר הפעיל של ידע חדש ומרובה יחסים.

 

 

 

אירית רוגוף, ינואר 2010