Time line R.L

אורלי רומן

 

 

“ביום האחרון של התערוכה האחרונה במוזיאון ישראל- עמדה קבוצת חרדים והביטה פנימה

אל תוך הקרביים של הפסנתר שהוא הציג – מנסים להבין. צילמתי אותם.

יום לאחר מותו  נשרו פרחי הסיגלון על  המדרכה ובגן הבית באוליפנט  8. ניסיתי להבין. צילמתי.

הוא ידע שרבים לא מבינים אותו.” רלי דה פריס, אמנית ואדריכלית נוף, בונה מצבת זיכרון לרפי לביא שהיה מורה הפרטי. סרגלי עץ צרובים בשנתות של זמן, אוטמים את חלון חדרו במדרשה, מנסים להבין  מערכת יחסים שלא התקיימה כאן, במקום הזה. במקום שכל כך היה ועודנו מזוהה איתו. ודמותו, עדיין שורה במרחב. עדיין נוכחת בחייה.